It outsourcing

Spoločnosť it-profi poskytuje komplexné počítačové služby, pomocou extérnych zdrojov. Našim cieľom je pomôcť našim zákazníkom realizovať bez obmedzení všetky ich podnikateľské zámery pomocou a prostredníctvom IT. Outsourcing v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend v oblasti informačný technológií. Požadovaná kvalita práce, redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania si to vyžiadala. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na informačné technológie..

Prečo práve It outsourcing

Každá firma dnes používa počítače, počítačové siete a Internet. služby v oblasti IT, ktoré jasne smerujú k úsporám prevádzkových nákladov a nákladov na riadenie a údržbu IT. Zákazníci dostávajú výrazne kvalitnejšie služby. K dispozícii majú odborníkov, ktorých by inak spoločnosť musela nielen platiť, ale taktiež investovať do ich ďalšieho rozvoja.       

                                                                             

Vybudovanie firemnej siete. Zabezpečíme kompletné navrhnutie a zrealizovanie firemnej počítačovej siete. Vybudovanie kabeláže, zakúpenie potrebných komponentov na pripojenie všetkých počítačov do jednej firemnej siete a internetu a ich inštalácia. Sprostredkovanie a dovoz nových komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky ich inštalácia do spoločnej siete.